Euskal Herriko azpiegiturak

Euskal Herri osoko azpiegitura desberdinak.

Datu eta Baliabideak

Informazio Gehigarria

Eremua Balioa
Egilea GAINDEGIA, Datu Saila
Mantentzailea GAINDEGIA, GIS Saila