47 datu multzo aurkitu dira

 • Eskulanaren produktibitatea

  Euskal Herriko eskulanaren produktibitatea desagregazio maila desberdinetan. Herrialdeak eta Europar Batasuneko erregio eta estatuak
 • Berrikuntzako adierazleen panela

  Berrikuntzako Adierazleen Panela (IUS - Innovation Union Scroreboard). Euskal Herria eta Europako erregioak.
 • Patenteak

  Euskal Herrian urtero erregistratutako patenteak desagregazio maila ezberdinetan. Europar Batasuneko erregioak eta estatuak.
 • Ehun ekonomikoaren dentsitatea

  Euskal Herriko establezimendu kopurua eta biztanleriarekiko dentsitatea desagragazio maila ezberdinetan. Udalerria, eskualdea eta herrialdea.
 • Ehun ekonomikoa jarduera-adar nagusien arabera

  Euskal Herriko establezimenduak lau jarduera-adar nagusien arabera desagregazio maila desberdinetan. Udalerriak, eskualdeak eta herrialdeak.
 • Ehun ekonomikoa hamar jarduera-adarren arabera

  Euskal Herriko establezimenduak hamar jarduera-adar nagusien arabera desagregazio maila ezberdinekin. Udalerria, eskualdea eta herrialdea.
 • Ehun ekonomikoa tamainaren arabera

  Euskal Herriko establezimenduak langile kopuruaren arabera eta desagregazio maila ezberdinetan. Udalerria, eskualdea eta herrialdea.
 • Energia

  Energiaren gaineko mota desberdinetako datuak biltzen dituen datu multzoa da honakoa. Ekoizpena, gastua, merkataritza fluxuak eta merkatuko prezioak biltzen ditu.
 • Udaletxe eta entitate lokalen zor bizia

  Euskal Herriko udaletxe eta entitate lokalen zor bizia, kopuru gordinetan eta biztanleko.
 • Biztanleria osoa

  Biztanleria osoaren inguruko datuak, desagregazio maila desberdinetan. Udalerriak, eskualdeak, herrialdeak eta Europar Batasuneko erregio eta estatuak.
 • Biztanleria dentsitatea

  Biztanleriaren dentsitatearen inguruko datuak, desagregazio maila desberdinetan. Udalerriak, eskualdeak, herrialdeka eta Europar Batasuneko erregio eta estatuak.
 • Biztanleria sexuaren arabera

  Biztanleriaren sexuaren araberako datuak, desagregazio maila desberdinetan. Udalerriak, eskualdeak, herrialdeak eta Europar Batasuneko erregio eta estatuak.
 • Biztanleria hiru adin-talde nagusien arabera

  Biztanleriaren sailkapena hiru adin talde nagusiren arabera (0-14; 15-64; 65+), desagregazio maila desberdinetan. Udalerriak, eskualdeak, herrialdeak eta Europar Batasuneko...
 • Biztanleria bost urteko adin-taldeen arabera

  Biztanleria kopurua sexua eta bost urteko adin-taldeen arabera, desagregazio maila desberdinetan. Udalerriak, eskualdeak, herrialdeak eta Europar Batasuneko erregio eta estatuak.
 • Biztanleriaren zahartze tasa

  Biztanleriaren zahartze tasa, desagregazio maila desberdinetan. Udalerriak, eskualdeak, herrialdeak eta Europar Batasuneko erregio eta estatuak.
 • Ugalkortasun tasa

  Biztanleriaren ugalkortasun tasaren araberako datuak, desagregazio maila desberdinetan. Udalerriak, eskualdeak, herrialdeak eta Europar Batasuneko erregio eta estatuak.
 • Jaiotzak eta jaiotza tasa

  Biztanleriaren jaiotza eta jaiotza tasaren inguruko datuak, desagregazio maila desberdinetan. Udalerriak, eskualdeak, herrialdeak eta Europar Batasuneko erregio eta estatuak.
 • Heriotzak eta heriotza tasa

  Biztanleriaren heriotza eta heriotza tasaren inguruko datuak, desagregazio maila desberdinetan. Udalerriak, eskualdeak, herrialdeak eta Europar Batasuneko erregioak eta estatuak.
 • Biztanleriaren berezko hazkundea

  Biztanleriaren berezko hazkundearen gaineko datuak, desagregazio maila desberdinetan. Udalerriak, eskualdeak, herrialdeak eta Europar Batasuneko erregio eta estatuak.
 • Etxeko ekonomia

  Etxegune eta familiei buruzko diru sarrera eta gastuen inguruko informazioa, desagregazio maila desberdinen arabera. Europar Barasuneko erregioak eta estatuak.
Zeu ere erregistro honetara sar zaitezke API erabiltzen (ikus API Docs).